สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 เม.ย. 2562 เปิดดู 5 ครั้ง
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูล Online Database และการเขียนอ้างอิง
26 ก.พ. 2562 เปิดดู 35 ครั้ง
อบรมการสืบค้น Online Database
21 ก.พ. 2562 เปิดดู 32 ครั้ง
งานสัปดาห์ห้องสมุด 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุุมภาพันธ์ 2562
14 ก.พ. 2562 เปิดดู 88 ครั้ง