สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน
15 ม.ค. 2562 เปิดดู 4 ครั้ง
ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21 ธ.ค. 2561 เปิดดู 12 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ ออกบริการวิชาการสู่ชุมชน ตามตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขสู่พี่น้องประชาชน
21 ธ.ค. 2561 เปิดดู 8 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครูและนักเรียน จากโรงเรียนผดุงนารี
19 ธ.ค. 2561 เปิดดู 12 ครั้ง