กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library สู่คณะ ครั้งที่ 10
26 ก.ย. 2561 เปิดดู 13 ครั้ง
อบรมการสืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดรูปแบบบรรณานุกรม
20 ก.ย. 2561 เปิดดู 8 ครั้ง
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library สู่คณะ ครั้งที่ 9
20 ก.ย. 2561 เปิดดู 11 ครั้ง
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library สู่คณะ ครั้งที่ 8
18 ก.ย. 2561 เปิดดู 16 ครั้ง