หน้าแรก

sk2
sk3
sk4
SK1
images (5)
images (4)
download (1)
images (7)
7-1 (1)

วัดมหาชัย  (พระอารามหลวง)  เดิมชื่อ   “วัดเหนือ”  เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมหาสารคาม   ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๐๘   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๔  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  โดยพระเจริญราชเดช  (กวด)  เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก  ร่วมกับประชาชนชาวมหาสารคามช่วยกันสร้างขึ้นให้เป็นวัดประจำเมือง

IMG_64802

มหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้ทำพิธี  ฝังหลักเมืองก่อนที่จะสร้างเมืองมหาสารคามตั้งแต่ต้น  ปรากฏตามพงศาวดารอีสานว่า  โปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งขึ้นเมื่อปีฉลูสัปตศก จุลศักราช 1227 (พ.ศ.2408)  ในสมัยรัชกาลที่  4 โดยที่พระขัติยวงศา (จัน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ดมีใบบอกกราบบังคมทูลข้อตั้งบ้านลาดกุดนางใย (หรือนางใย)  เป็นเมืองมหาสารคาม

kk1

พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะหนองข่ามีเนื้อที่ประมาณ 40  ไร่ อันมีแมกไม้บวกกับสระน้ำหนองข่าที่ร่มรื่น  ด้านหน้ายังมีอนุสาวรีย์ท้าวมหาชัยวีระบุรุษอันดับหนึ่งของชาวมหาสารคาม  พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคามได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547

IMG_65191

วัดมหาชัยเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนถนนศรีราชวงค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2408 โดยพระเจริญราชเดช (กวด) ผู้สร้างเมืองมหาสารคามและเป็นเจ้าเมืองคนแรก ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โบราณวัตถุและเอกสารใบลานให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้

g20141221004157_g

ด้วยลักษณะสถาปัยตกรรมสวยงามคล้ายพระธาตุ จึงมีหลายคนเรียกว่า พระธาตุเวลากลางเมือง นอกจากทำหน้าที่บอกเวลาแล้ว อีกความเชื่อคือการทำนายความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง หมายถึงหากนาฬิกาเดินตรงเวลาก็จะสะท้อนถึงความตั้งใจในการทำหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล ที่สำคัญที่ตั้งของหอนาฬิกา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมหาสารคามจึงเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนอีกแห่ง

บ้านตึกดิน1

สร้างขึ้นเมื่อคนจีนได้เข้ามาตั้งบ้านเรือนค้าขายในเมืองมหาสารคาม   และได้นำเอาลักษณะการปลูกสร้างเรือนแบบจีนเข้ามาด้วยลักษณะของตึกดินที่ก่อสร้างเป็นห้องๆ  แบบห้องแถวร้านค้าทั่วไปในปัจจุบัน

014

 ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนผดุงนารีเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าโอท็อป หรือ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล      หนึ่งผลิตภัณฑ์ จากทุก ๆ อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม มาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา สามารถเยี่ยมชมได้ทุกวัน

015

ขนมพื้นเมืองจากภูมิปัญญาชาวนาที่นำเอาข้าวช่วงใกล้สุกสีเขียว มาผ่านกรรมวิธีทางภูมิปัญญาให้ได้ข้าวเม่าที่มากด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งไฟเบอร์และวิตามินต่างๆ มีสีเขียวน่าทาน สามารถเลือกซื้อ เลือกชิม ได้ตลอดปี มีจำหน่ายที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม และชุมชนโพธิ์ศรี

016

ตั้งอยู่ถนนผดุงวิถี หมี่กรอบที่นี่มีหลากหลายสีสันน่าทาน และกระยาสารท ซึ่งพิถีพิถันในวัตถุดิบ วิธีการปรุง ที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานกว่า 40 ปี   โทร. 090-0257438