หน้าแรก

Capture3

หน้าหลัก

Capture5

ข่าววันนี้

Capture7
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Capture1
Capture2
19122012001-1
พิธีเปิดห้อง”ทองใบ ทองเปาด์:แหล่งเรียนรู้กฎหมายของปวงชน”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง จัดทำพิธีเปิดห้อง  “ทองใบ ทองเปาด์ :แหล่งเรียนรู้กฎหมายของปวงชน” ณ ชั้น1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

pic law