หน้าหลัก

databaseonline
member
quetion
edoc
word-quick-access
word-quick-access1
word-quick-access2

แถบเครื่องมือที่มาพร้อมกับ Microsoft Word 2010 ที่ใช้งานได้ง่ายๆ ชุดหนึ่ง เรียกว่า Quick Access Toolbar จะปรากฏมุมด้านบนซ้ายของจอภาพ ซึ่งมีเครื่องมือที่มักใช้บ่อยๆ ปรากฏ เช่น ปุ่ม Save, Undo, Redo

การเพิ่มคำสั่ง Save All ทำได้โดย

1) เลื่อนเมาส์ไปชี้ใน Quick Access Toolbar แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์ เลือกคำสั่ง Customized Quick Access Toolbar

2) ปรากฏกล่องโต้ตอบ Word Options

3) ในช่อง Choose commands from ให้เลือกเป็น Commands Not In The Ribbon จากนั้นเลือกหาคำสั่ง Save All แล้วคลิกปุ่ม Add เพื่อเลือกคำสั่ง Save All ไปไว้ใน Quick Access Toolbar จากนั้นเลื่อนตำแหน่งคำสั่งให้เหมาะสม คลิกปุ่ม OK จะปรากฏปุ่มเครื่องมือ Save All เพิ่มมาดังนี้