หน้าหลัก

คลังภาพทรงคุณค่า

NAT-P003392

ภาพพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกในสมัยรัชกาลที่ 7 (เชียงใหม่-กทม)

thumnail3

ภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ดก้้้ด้ด้ด้

พระราชพิธีรัชมงคล, พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก รัชกาลที่ 5

CFNA02-P0013795-18

ภาพพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

NAT-P004970

รัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดำเนินไปในงานสวนสนามลูกเสือ ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้เมื่อวันนั้น

15 มีนาคม พ.ศ. 2468

วันทรงสถาปนา สมเด็จพระมาตุฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี เป็นสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุฉาเจ้า

7 มีนาคม พ.ศ.2468

จารึกพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระมาตุฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี เป็นสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุฉาเจ้า

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2419

วันสิ้นพระชนม์พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ พระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ (กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 2) กับเจ้าจอมมารดาภู่ เป็นต้นราชสกุล รองทรง ณ อยุธยา

27 มกราคม พ.ศ.2400

วันประสูติพระองค์เจ้าหญิงวาณีรัตนกัญญา พระราชธิดาลำดับที่ 39 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาแก้ว

10 มกราคม พ.ศ.2422

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณัรังษีสว่างวงศ์ ทรงผนวช มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชประดิษฐ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

7 มีนาคม พ.ศ. 2468 

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2457

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานที่ดินบริเวณหลังโรงทหารราบที่ 1  (มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ทิศเหนือยาวไปตามถนนคอเสื้อ (ถนนพิษณุโลก ในปัจจุบัน)

26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต

จดหมายเหตุ

         เมื่อพูดถึง “จดหมายเหตุ” ส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเอกสารโบราณ บันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  เช่น จดหมายเหตุกรุงศรีฯ พงศาวดาร ใบบอก แต่เราอาจลืมเอกสารสำคัญที่เกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรอีกจำนวนไม่น้อยที่มีคุณค่าเหมาะแก่การเก็บรักษาเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน  รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ซึ่งเราเรียกเอกสารสำคัญนี้ว่า งานจดหมายเหตุยุคสมัยใหม่ (Modern Archives) ซึ่งได้เริ่มต้นในยุคที่เกิดพัฒนาการทางวิชาการ องค์กรต่างๆ จึงมีเอกสารที่เกิดจากการทำงานจำนวนมาก ในเอกสารจำนวนมากนั้นจะมีเอกสารบางส่วนที่มีคุณค่าทางการบริหาร ทางกฎหมาย และการค้นคว้าวิจัย ที่ควรถูกนำมาประเมินคุณค่าและจัดเก็บไว้เป็นจดหมายเหตุที่มีคุณค่าถาวร เนื่องจากเอกสารที่เป็นจดหมายเหตุเหล่านั้นจะสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ วัฒนธนนม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความรู้ ขององค์กร โดยจะมองเห็นกระบวนการการทำงานที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่ปรากฏ กิจกรรมสำคัญ และผลงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กร ที่สำคัญเอกสารจดหมายเหตุแต่ละยุคสมัยยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญ เช่น หลักฐานทางกฎหมายใช้อ้างอิงเพื่ออ้างอิงสิทธิประโยชน์ขององค์กร เอกสารทางการเงินจะแสดงฐานะทางการเงินและการใช้จ่ายของหน่วยงาน เป็นต้น

gi

         เมื่อสังคมโลกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทำให้รูปแบบและประเภทของวัสดุที่ใช้บันทึกข้อมูลมีหลากหลาย และเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลจึงถูกจัดเก็บอยู่ในวัสดุที่หลากหลาย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการเสื่อมสภาพของเอกสารเก่า จึงได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและเข้าถึง ทั้งยังเป็นการรักษาสภาพของเอกสารต้นฉบับให้อยู่ในสภาพดี เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยการถ่ายหรือScan การแปลงจาก analog ให้เป็น digital การถ่ายรูปสิ่งของพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดในฐานข้อมูล เพื่อการค้นคืนที่สะดวกและยังรักษาเอกสารต้นฉบับให้คงอยู่ตลอดไป